• Twitter
  • Facebook

Disclaimer

Nederland Schrijft is een landelijk initiatief van de Bibliotheken dat is gestart in Zuid-Kennemerland. 
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De Bibliotheek aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
Nederland Schrijft biedt ook toegang tot websites van anderen. De Bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Hetzelfde geldt voor websites die verwijzen naar Nederland Schrijft. Publicatie van een werk op de website betekent niet dat Nederland Schrijft achter de ideeën of inhoud van dit werk staat. De redactie behoudt zich het recht voor verhalen of recensies niet te plaatsen of te verwijderen. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor recensies in te korten.